46446077_1426063677524236_9176348230932234240_n

Team Firstcom tham dự Event “Research & User Insights for Marketing”

Posted by - Tháng Mười Một 18, 2018

Chủ nhật này mọi người làm gì? Có ai đi “Nghiên cứu thị trường” ở sự kiện Research & User Insights for Marketing cùng team em không? 

Điểm danh những chú ong chăm chỉ của nhà Firstcom nào: Bạch Kim Thanh, Huỳnh Cẩm Tiên, Hoàng Xuân Huy, Bùi Khánh Thơ, Nguyễn Trúc Phương
46446077_1426063677524236_9176348230932234240_n 46229034_1426063684190902_6633197519721463808_n 46390282_1426064870857450_8440266071339958272_o 46445951_1426064694190801_5689360864239419392_n